Scroll
Exterior & Interionr Design

Enerji Yönetim Sistemi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA NEDİR?

Sürdürülebilirlik; “bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması” şeklinde tanımlanıyor. Günümüzde sürdürülebilirlik, çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte alan, hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye önem veren hem de gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model olarak karşımızda duruyor.

image box

Enerji Yönetim Sistemi

Sürdürülebilirlik çalışmaları, toplum yararına hayırseverlik çalışmaları yapmak demek değildir. Markalar için verimliliği yüksek ilişkiler inşa ederek, markaya inanan müşteri kitleleri yaratır. Eğer doğru ilişkiler inşa ederseniz, bu işinizin zeminini güçlendirir, tüketicilerle bağınızı kuvvetlendirir, rakiplerinizin pazarda yaşadığı sorunlara rağmen sizin markanızın fark yaratmasında etkili olur. Organizasyonlarda başarı artık, sadece finansal değer üretmekle değil çevresel ve sosyal değer üretmekle de bağlantılıdır.

Sürdürülebilirliği stratejik gündeminize almadığınız her gün, gelecekteki başarınızdan bir adım daha uzaklaştığımızı aklımızdan çıkartmamalıyız.

image box

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

Sürdürülebilirlik çalışmaları yapma yolunda ilerleyen kurumlar sürekli iyileştirme düşüncesi içinde oldukları için;

 

  • *Sürdürülebilirlik çalışmaları kurumunuzun itibarını sağlamlaştırır.
  • *Enerji kaynakları yönetiminde tasarruf etmenize yardımcı olur.
  • *Çalışma arkadaşlarınızın daha motive ve verimli olmasını sağlar.
  • *Çalışma arkadaşlarınızın, kurumunuza olan bağlılıkları artar
  • *İnovasyona verilen önem artar.
  • *Rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlar.
image box

Sürdürülebilirlik ve Teknoloji

Teknolojinin yerinde sayması sabit kalması kabul edilemez bir durum olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu yerinde saymalar, insan hayatının karışıklıklarına karşılık vermeyecek ve taleplerini karşılamayacaktır. Teknoloji sürekli yenilendikçe anlamlaşır ve bütünlük kazanıp farklı özellikleri keşfedildikçe yeni bir özelliği istenir hale geliyor ve talep ediliyor. İşte burada teknolojinin, sürdürülebilirlik parametresine uygun olması ve onun gerekliliklerine cevap vermesi gerekir.  Şirketimiz bütün bu yenilikleri takip ederek, yaptığımız çalışmalarla sürdürülebilirliği günlük hayata entegre etmeye çalışmaktadır.

image box